TSFS 2013:17
Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB)

Författningen upphävd 2018-04-08 genom TSFS 2018:15

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid utfärdande, förnyelse och utökning av certifikat för fri varmluftsballong samt varmluftsskepp (FB) och anger de befogenheter som certifikatet ger innehavaren.

Grundform

TSFS 2013:17

I kraft 2013-04-08. PDF 66 kB