TSFS 2013:18
Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL)

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid utfärdande, förnyelse och utökning av flygcertifikat, behörighetsbevis och behörigheter för ultralätt flygplan och anger de befogenheter som flygcertifikatet och behörigheter ger innehavaren. Dessa föreskrifter ska också tillämpas av flygskolor som tillhandahåller utbildning för ovanstående certifikat och behörigheter.

Grundform

TSFS 2013:18

I kraft 2013-04-08. PDF 59 KB.
Till toppen