TSFS 2013:71
Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Författningen upphävd 2015-01-01 genom TSFS 2014:55

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för Transportstyrelsens verksamhet inom sjöfartsområdet.

Grundform

TSFS 2013:71

I kraft 2014-01-01. PDF 301 kB