TSFS 2010:134
Transportstyrelsens föreskrifter om hinderbegränsande ytor, begränsning och borttagning av hinder på flygplats

Författningen upphävd 2019-05-01 genom TSFS 2019:21

Dessa föreskrifter ska tillämpas av den som ska utforma eller bygga om en flygplats som ska vara godkända enligt Transportstyrelsens föreskrifter, när hinderbegränsande ytor ska utformas och när hinder ska tas bort eller begränsas. Föreskrifterna omfattar inte flygplatser som enbart är avsedda för helikopterverksamhet.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:134

I kraft 2010-10-10. PDF 735 kB

Ändringar

TSFS 2012:93

I kraft 2012-09-01. PDF 448 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §; det allmänna rådet närmast efter 3 kap. 6 § ska sättas närmast efter 4 kap. 9 §; ny rubrik närmast före ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.