TSFS 2010:123
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utformning och drift av flygplatser som inte ska godkännas

Författningen upphävd 2019-05-01 genom TSFS 2019:26

Dessa föreskrifter ska tillämpas av den som avser utforma och driva en flygplats som inte ska vara godkänd enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Föreskrifterna omfattar inte flygplatser som enbart är avsedda för helikopterverksamhet.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:123

I kraft 2010-01-21. PDF 284 kB

Ändringar

TSFS 2012:91

I kraft 2012-09-01. PDF 386 kB.

Ändr. författningens rubrik, 1 kap. 1 §, 2 kap. 16, 22 och 23 §§, 3 kap. 10 §, bilaga 2 samt rubriken närmast före ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna; ny 3 kap. 2 a §.