TSFS 2012:82
Transportstyrelsens föreskrifter om nationalitets- och registreringsmärkning av luftfartyg

Dessa föreskrifter ska tillämpas för nationalitets- och registreringsmärkning av luftfartyg införda i det svenska luftfartygsregistret eller antecknade i bihanget till detta. Föreskrifterna gäller även för märkning som föreskrivs av Transportstyrelsen i flygutprovningstillstånd och i tillfälliga flygtillstånd.

Grundform

TSFS 2012:82

I kraft 2012-08-01. PDF 103 kB