TSFS 2012:78
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om helikopterflygplatser på mark- eller vattenyta som inte kräver godkännande

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid anläggning, om- och tillbyggnad samt vid drift av en helikopterflygplats under visuella väderförhållanden som är placerad på mark- eller vattenyta och 1. har färre än 125 landningar per år som är avsedda för ambulanstransport, sjuktransport eller annan samhällsnyttig verksamhet, eller 2. är placerad utanför tätort.

Grundform

TSFS 2012:78

I kraft 2012-08-01. PDF 1920 kB