VVFS 2007:243 Vägverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen vid passage av buss som stannat för passagerares på- eller avstigning på väg 687, 761 och 1030 i Linköpings kommun

Ändringar

TSFS 2012:76

I kraft 2012-08-01. PDF 19 kB.

Upph. TSVFS 1979:117, TSVFS 1985:117, VVFS 1995:94, VVFS 1996:189, VVFS 2007:222, VVFS 2007:233, VVFS 2007:234, VVFS 2007:242 och VVFS 2007:243.