TSFS 2012:36
Transportstyrelsens föreskrifter om redovisning av järnvägsverksamhet

Författningen upphävd 2016-10-01 genom TSFS 2016:97

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om särredovisning av verksamhet enligt 4 kap. 1 § järnvägslagen (2004:519) och offentliggörande av särredovisning enligt 4 kap. 1 b § järnvägslagen.

Grundform

TSFS 2012:36

I kraft 2012-07-01. PDF 30 kB