TSFS 2012:33
Transportstyrelsens föreskrifter om besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

Dessa föreskrifter omfattar alla spårgående fordon med undantag för sådana fordon som framförs med högst 20 km/tim och som antingen 1. används inom ett område där övrig trafik stängts av, 2. används inom ett område där övrig trafik enbart sker med körning på sikt, 3. saknar spårgående hjul med betydelse för framdrivning eller bromsning, eller 4. bogseras.

Grundform

TSFS 2012:33

I kraft 2012-05-31. PDF 47 kB