TSFS 2012:27
Transportstyrelsens allmänna råd om tunnelkategori B–E

Författningen upphävd 2021-08-30 genom TSFS 2021:59

Dessa allmänna råd avser tillämpningen av 10 kap. 1 § tredje stycket och 3 kap. 83 b–83 e §§ trafikförordningen (1998:1276).

Grundform

TSFS 2012:27

I kraft 2012-04-19. PDF 59 kB