TSFS 2012:140
Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskunnande för taxitrafik

Författningen upphävd 2022-11-01 genom TSFS 2021:118

Dessa föreskrifter gäller omfattningen av det krav på yrkeskunnande som avses i 2 kap. 5 § taxitrafiklagen (2012:211).

Grundform

TSFS 2012:140

I kraft 2013-01-19. PDF 36 kB