TSFS 2011:57
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsprövning och kompetenskrav – luftfartsskydd

Författningen upphävd 2014-05-30 genom TSFS 2014:18

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om säkerhetsprövning och kompetenskrav för personer som utför någon form av säkerhetsåtgärder inom ramen för luftfartsskyddet.

Grundform

TSFS 2011:57

I kraft 2011-12-15. PDF 222 kB

Ändringar

TSFS 2012:18

I kraft 2012-04-27. PDF 257 kB.

Ändr. 3, 5, 7, 18 och 43 §§; ny 57 a §.

TSFS 2012:124

I kraft 2012-12-14. PDF 237 kB.

Upph. 31–35 och 49 §§; rubrikerna närmast före 31, 33, 35, 39, 40 och 49 §§ utgår; ändr. 3, 5, 36, 37, 39, 41–43 och 56 §§, rubriken närmast före 36 § samt bilagan; ny 53 a § och närmast före 53 a § en ny rubrik.

TSFS 2013:38

I kraft 2013-06-03. PDF 224 kB.

Nuvarande 58 § ska betecknas 67 §,ändr. 1, 3 och 5 §§; rubriken närmast före 58 § sätts närmast före 67 §; nya 58–66 §§, samt närmast före 58, 63, 65 och 66 §§ nya rubriker.

TSFS 2013:80

I kraft 2013-11-30. PDF 224 kB.

Ändr. 1, 3, 5 och 7 §§.