TSFS 2011:56
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifiering av instruktörer och kompetenskrav – luftfartsskydd

Författningen upphävd 2014-05-30 genom TSFS 2014:18

Dessa föreskrifter ska tillämpas av instruktörer som är verksamma i en organisation som tillhandahåller utbildning för säkerhetspersonal som måste genomföras under ansvar av en certifierad instruktör i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:57) om säkerhetsprövning och kompetenskrav - luftfartsskydd.

Grundform

TSFS 2011:56

I kraft 2011-12-15. PDF 231 kB

Ändringar

TSFS 2012:123

I kraft 2012-12-14. PDF 234 kB.

Upph. 23 §; rubriken närmast före 23 § utgår; ändr. 3, 17, 18, 20, 22, 24 och 25 §§ samt rubrikerna närmast före 24 och 25 §§.