TSFS 2010:34
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om prov i lokalkännedom för taxiförare

Författningen upphävd 2012-04-01 genom TSFS 2012:11

Dessa föreskrifter gäller prov i lokalkännedom för taxiförare verksamma inom Stockholms län.

Grundform

TSFS 2010:34

I kraft 2010-04-01. PDF 64 kB

Ändringar

TSFS 2010:94

I kraft 2010-08-01. PDF 18 kB.

Ändr. 6 kap. 1 §.

TSFS 2011:76

I kraft 2011-10-01. PDF 38 kB.

Ändr. 3 kap. 1 och 3 §§ och 4 kap. 1 §.

TSFS 2012:11

I kraft 2012-04-01. PDF 18 kB.

Upph. 01FS 2001:337 och TSFS 2010:34.