TSFS 2012:109
Transportstyrelsens föreskrifter om eurokurs på området yrkesmässig trafik på väg

Författningen upphävd 2014-01-01 genom TSFS 2013:104

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om eurokurs på området yrkesmässig trafik på väg.

Grundform

TSFS 2012:109

I kraft 2012-11-01. PDF 19 kB