TSFS 2013:5
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster (CNS-tjänster)

Författningen upphävd 2016-06-01 genom TSFS 2016:18

Dessa föreskrifter ska tillämpas av leverantörer av kommunikations-, navigations- eller övervakningstjänster (CNS-tjänster) och av flygmätorganisationer som kontrollflyger navigationsutrustning.

Grundform

TSFS 2013:5

I kraft 2013-04-03. PDF 112 kB