TSFS 2011:87
Transportstyrelsens föreskrifter om olycksrapportering för tunnelbana och spårväg

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om sådan rapportering av olyckor, tillbud och brister som avses i 24 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg och 2 § första stycket 3 lagen (1990:712) om undersökning av olyckor.

Grundform

TSFS 2011:87

I kraft 2011-10-17. PDF 35 kB