TSFS 2011:59
Transportstyrelsens föreskrifter om register över förarbevis, kompletterande intyg och tillståndshavare

Dessa föreskrifter gäller Transportstyrelsens register över förarbevis, järnvägsföretags och infrastrukturförvaltares register över kompletterande intyg samt Transportstyrelsens register över tillståndshavare, vilka förs i enlighet med lagen (2011:725) om behörighet för lokförare.

Grundform

TSFS 2011:59

I kraft 2011-07-01. PDF 22 kB