TSFS 2011:42
Förordning om undantag i vissa fall från lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering

Denna förordning gäller de bilar som disponeras av riksdagen för talmännens resor i tjänsten (talmansbilar).

Grundform

TSFS 2011:42

I kraft 2011-05-15. PDF 18 kB