TSFS 2011:34
Transportstyrelsens föreskrifter om förnyelse av körkort genom förmedling av utlandsmyndighet

Författningen upphävd 2017-05-01 genom TSFS 2017:22

Dessa föreskrifter avser förnyelse av körkort enligt 3 kap. 16 a och 16 c §§ körkortsförordningen (1998:980) när en körkortshavare bosatt i land som inte är medlem i EU eller EES begär att det förnyade körkortet ska tillhandahållas vid utlandsmyndighet. Föreskrifterna gäller även den som är permanent bosatt i Sverige men är tillfälligt bosatt i annan stat inom EU eller EES.

Grundform

TSFS 2011:34

I kraft 2011-06-01. PDF 30 kB