TSFS 2011:18
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kunskapsprov för traktorkort

Författningen upphävd 2012-07-01 genom TSFS 2012:50

Dessa föreskrifter gäller kunskapsprov som avläggs för traktorkort.

Grundform

TSFS 2011:18

I kraft 2011-04-01. PDF 77 kB