TSFS 2011:17
Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet DE

Författningen upphävd 2013-01-19 genom TSFS 2012:49

Grundform

TSFS 2011:17

I kraft 2011-04-01. PDF 200 kB