TSFS 2011:15
Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet CE

Författningen upphävd 2013-01-19 genom TSFS 2012:47

Dessa föreskrifter gäller förarprov som avläggs för körkort med behörighet CE.

Grundform

TSFS 2011:15

I kraft 2011-04-01. PDF 212 kB