TSFS 2011:10
Transportstyrelsens föreskrifter om kunskapsprov, behörighet AM

Författningen upphävd 2013-01-19 genom TSFS 2012:51

Dessa föreskrifter gäller kunskapsprov för körkort med behörighet AM.

Grundform

TSFS 2011:10

I kraft 2011-04-01. PDF 88 kB