TSFS 2013:77
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid 1. uppskjutning av obemannade raketer, 2. uppsläpp av föremål med brinnande materia som har en maximal höjd av 100 cm, och 3. andra föremål för rörelse i luften som inte är att anse som luftfartyg.

Grundform

TSFS 2013:77

I kraft 2013-11-01. PDF 42 kB