TSFS 2015:50
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för flygbriefingtjänst (AIS)

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om flygbriefingtjänst.

Grundform

TSFS 2015:50

I kraft 2015-11-06. PDF 724 kB