VVFS 2002:26
Vägverkets föreskrifter om förrättningsavgifter för SMP Svensk Maskinprovning Aktiebolag

Författningen upphävd 2010-07-01 genom TSFS 2010:91

Ändringar

TSFS 2010:91

I kraft 2010-07-01. PDF 18 KB.

Upph. VVFS 2001:1 och VVFS 2002:26.

Till toppen