TSVFS 1985:62
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om intyg gällande fordons beskaffenhet och utrustning

Författningen upphävd 2010-07-01 genom TSFS 2010:88

Ändringar

TSFS 2010:88

I kraft 2010-07-01. PDF 18 KB.

Upph. TSVFS 1985:62.

Till toppen