VVFS 2006:64
Vägverkets föreskrifter om kontrollbesiktning och flygande inspektion

Författningen upphävd 2010-07-01 genom TSFS 2010:86

Ändringar

TSFS 2010:86

I kraft 2010-07-01. PDF 18 KB.

Upph. TSVFS 1982:94 och VVFS 2006:64.

Till toppen