VVFS 2005:53
Vägverkets föreskrifter om skylt på fordon som används vid övningskörning samt uppsikt över övningskörning i trafikskola

Författningen upphävd 2010-06-01 genom TSFS 2010:82

Ändringar

TSFS 2010:82

I kraft 2010-06-01. PDF 17 KB.

Upph. VVFS 2005:53.

Till toppen