VVFS 2008:253
Vägverkets föreskrifter om förarprov, behörighet A och A1

Ändringar

TSFS 2010:44

I kraft 2010-04-01. PDF 17 KB.

Ordet "Vägverket" byts ut mot "Trafikverket" i 1 kap. 1 § och 4 kap. 8 §.

Till toppen