TSFS 2010:36
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om prov för yrkesförarkompetens

Dessa föreskrifter gäller avslutande prov vid grundutbildning enligt 4 kap. lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

Grundform

TSFS 2010:36

I kraft 2010-04-01. PDF 71 KB.

Ändringar

TSFS 2010:95

I kraft 2010-08-01. PDF 19 KB.

Ändr. 3 kap. 1 och 6 kap. 1 §.

TSFS 2011:77

I kraft 2011-10-01. PDF 38 KB.

Ändr. 4 kap. 1 och 3 §§ och 5 kap. 1 §.

TSFS 2012:146

I kraft 2013-01-19. PDF 46 KB.

Ändr. 2 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 1, 5 och 6 §§, 5 kap. 1 § och 6 kap. 1 §; allmänna råd.

Till toppen