VVFS 2008:247
Vägverkets föreskrifter om prov för yrkesförarkompetens

Författningen upphävd 2010-04-01 genom TSFS 2010:35

Ändringar

TSFS 2010:35

I kraft 2010-04-01. PDF 17 KB.

Upph. VVFS 1995:19, VVFS 2008:183 och VVFS 2008:247.

Till toppen