2010

197 författningar.
TSFS 2010:12
Sjöfart, Utrustning
I kraft 2010-04-01 Upphävd 2011-04-01 genom TSFS 2011:2
TSFS 2010:17
Sjöfart, Lotsning
I kraft 2010-04-01 Upphävd 2012-07-01 genom TSFS 2012:38
TSFS 2010:20
Sjöfart, Behörigheter
I kraft 2010-04-01 Upphävd 2012-01-01 genom TSFS 2011:116
TSFS 2010:23
Sjöfart, Utrustning
I kraft 2010-04-01 Upphävd 2016-09-18 genom TSFS 2016:81
TSFS 2010:34
Vägtrafik,
I kraft 2010-04-01 Upphävd 2012-04-01 genom TSFS 2012:11
TSFS 2010:38
Vägtrafik,
I kraft 2010-04-01
TSFS 2010:57
Luftfart, SEC
I kraft 2010-04-29 Upphävd 2014-12-15 genom TSFS 2014:84
TSFS 2010:58
Luftfart, SEC
I kraft 2010-04-29 Upphävd 2014-12-15 genom TSFS 2014:85
TSFS 2010:59
Luftfart, SEC
I kraft 2010-04-29 Upphävd 2014-12-15 genom TSFS 2014:82
TSFS 2010:61
Luftfart, SEC
I kraft 2010-04-29 Upphävd 2014-12-15 genom TSFS 2014:83
TSFS 2010:62
Luftfart, SEC
I kraft 2010-04-29 Upphävd 2016-03-01 genom TSFS 2016:1
TSFS 2010:64
Luftfart, SEC
I kraft 2010-04-29 Upphävd 2014-12-15 genom TSFS 2014:80
TSFS 2010:65
Luftfart, SEC
I kraft 2010-04-29 Upphävd 2014-12-15 genom TSFS 2014:81
TSFS 2010:66
Luftfart, SEC
I kraft 2010-04-29 Upphävd 2011-12-15 genom TSFS 2011:57
TSFS 2010:70
Sjöfart, Sjötrafik
I kraft 2010-05-01
TSFS 2010:84
Vägtrafik,
I kraft 2010-07-01 Upphävd 2017-05-26 genom TSFS 2017:54
TSFS 2010:85
Vägtrafik,
I kraft 2010-07-01 Upphävd 2017-05-26 genom TSFS 2017:55
TSFS 2010:89
Vägtrafik,
I kraft 2010-07-01
TSFS 2010:102
Sjöfart, Bemanning
I kraft 2010-08-01
TSFS 2010:109
Vägtrafik,
I kraft 2010-05-15
TSFS 2010:111
Luftfart, GEN
I kraft 2010-08-01 Upphävd 2015-12-01 genom TSFS 2015:51
TSFS 2010:112
Vägtrafik,
I kraft 2010-09-01 Upphävd 2016-01-01 genom TSFS 2015:63
TSFS 2010:117
Luftfart, AGA
I kraft 2010-09-01 Upphävd 2019-05-01 genom TSFS 2019:17
TSFS 2010:118
Luftfart, AGA
I kraft 2010-09-01 Upphävd 2019-05-01 genom TSFS 2019:18
TSFS 2010:119
Luftfart, AGA
I kraft 2010-09-01 Upphävd 2019-05-01 genom TSFS 2019:19
TSFS 2010:122
Luftfart, AGA
I kraft 2010-09-01 Upphävd 2019-05-01 genom TSFS 2019:20
TSFS 2010:136
Luftfart, AGA
I kraft 2010-10-10 Upphävd 2019-05-01 genom TSFS 2019:23
TSFS 2010:137
Luftfart, AGA
I kraft 2010-10-10
TSFS 2010:141
Vägtrafik,
I kraft 2010-10-01
TSFS 2010:142
Vägtrafik,
I kraft 2010-10-01
TSFS 2010:145
Luftfart, GEN
I kraft 2010-11-01 Upphävd 2014-12-04 genom TSFS 2014:71
TSFS 2010:153
Luftfart, ANS
I kraft 2010-10-01 Upphävd 2017-03-01 genom TSFS 2017:7
TSFS 2010:156
Sjöfart, Sjötrafik
I kraft 2010-11-01
TSFS 2010:161
Vägtrafik,
I kraft 2010-11-15 Upphävd 2013-01-19 genom TSFS 2012:140
TSFS 2010:166
Sjöfart, Transport av last
I kraft 2011-01-01
TSFS 2010:168
Luftfart, GEN
I kraft 2010-12-01 Upphävd 2017-07-01 genom TSFS 2017:70
TSFS 2010:171
Vägtrafik,
I kraft 2010-12-01
TSFS 2010:182
Luftfart, AIR
I kraft 2010-12-08 Upphävd 2018-03-29 genom TSFS 2018:38
TSFS 2010:183
Vägtrafik,
I kraft 2010-12-19
TSFS 2010:184
Järnväg,
I kraft 2011-01-01 Upphävd 2012-01-01 genom TSFS 2011:79
TSFS 2010:185
Sjöfart, Avgifter
I kraft 2011-01-01 Upphävd 2013-01-01 genom TSFS 2012:116
TSFS 2010:186
Vägtrafik,
I kraft 2011-01-01 Upphävd 2013-01-01 genom TSFS 2012:100
TSFS 2010:192
Vägtrafik,
I kraft 2011-02-01 Upphävd 2013-06-01 genom TSFS 2013:41