VVFS 2007:101
Vägverkets föreskrifter om körprov för taxiförarlegitimation

Författningen upphävd 2010-04-01 genom TSFS 2010:31

Ändringar

TSFS 2010:31

I kraft 2010-04-01. PDF 17 KB.

Upph. VVFS 2004:131, VVFS 2004:132, VVFS 2006:94 och VVFS 2007:101.

Till toppen