TSFS 2010:18
Transportstyrelsens föreskrifter om skeppsdagbok, maskindagbok, kombinerad skepps- och maskindagbok samt journal

Dessa föreskrifter omfattar svenska handelsfartyg med en bruttodräktighet av minst 20 och svenska fiskefartyg med en bruttodräktighet av minst 80 och reglerar när man ska föra skeppsdagbok och maskindagbok.

Grundform

TSFS 2010:18

I kraft 2010-04-01. PDF 854 KB.

Ändringar

TSFS 2017:49

I kraft 2017-06-01. PDF 188 KB.

Ändr. 1 och 2 §§; ny 1 a §.

Till toppen