TSFS 2010:157
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ruttsystem och andra av IMO särskilt beslutade sjötrafikregler

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om av IMO beslutade ruttsystem och sjötrafikregler.

Grundform

TSFS 2010:157

I kraft 2010-11-01. PDF 127 KB.

Ändringar

TSFS 2010:173

I kraft 2010-12-01. PDF 102 KB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2011:7

I kraft 2011-04-01. PDF 118 KB.

Ändr. 3 §.

TSFS 2013:39

I kraft 2013-06-01. PDF 105 KB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2014:68

I kraft 2014-12-01. PDF 29 KB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2015:25

I kraft 2015-06-01. PDF 112 KB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2016:100

I kraft 2016-10-03. PDF 211 KB.

Ändr. bilagan.

Till toppen