SJÖFS 2005:19
Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anmälningsplikt, informationsskyldighet och rapporteringsskyldighet i vissa fall

Författningen upphävd 2010-11-30 genom TSFS 2010:160

Ändringar

TSFS 2010:160

I kraft 2010-11-30. PDF 86 KB.

Upph. SJÖFS 2005:19.

Till toppen