LFS 2007:59
Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om privatflygning med helikopter

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid privatflygning med svenskregistrerade helikoptrar. Vid privatflygning utomlands ska föreskrifterna tillämpas vid flygning med svenskregistrerade helikoptrar, om inte annat är fastställt eller motsägs av gällande rätt i den staten.

Grundform

LFS 2007:59

I kraft 2007-09-01. PDF 257 KB.

Ändringar

TSFS 2010:151

I kraft 2010-11-01. PDF 49 KB.

Ändr. 3 kap. 1 och 2 §§.

TSFS 2014:43

I kraft 2014-07-01. PDF 29 KB.

Ändr. 2 kap. 16 och 40 §§, 3 kap. 2 § och 4 kap. 1 §.

TSFS 2016:71

I kraft 2016-08-25. PDF 150 KB.

Ändr. 1 §.

Till toppen