LFS 2007:58
Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om privatflygning med flygplan

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid privatflygning med svenskregistrerade flygplan. Vid privatflygning utomlands ska föreskrifterna tillämpas vid flygning med svenskregistrerade flygplan, om inte annat är fastställt eller motsägs av gällande rätt i den staten.

Grundform

LFS 2007:58

I kraft 2007-09-01. PDF 306 KB.

Ändringar

TSFS 2010:150

I kraft 2010-11-01. PDF 50 KB.

Ändr. 2 kap. 1 och 53 §§ och 3 kap. 2 §.

TSFS 2014:42

I kraft 2014-07-01. PDF 30 KB.

Ändr. 2 kap. 13, 18, 45 och 54 §§, 3 kap. 2 § och 4 kap. 1 §.

TSFS 2016:70

I kraft 2016-08-25. PDF 150 KB.

Ändr. 1 §.

Till toppen