LFS 2008:26
Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst

Författningen upphävd 2010-09-01 genom TSFS 2010:129

Ändringar

TSFS 2010:129

I kraft 2010-09-01. PDF 17 KB.

Upph. LFS 2008:26.

Till toppen