VVFS 2003:25
Vägverkets föreskrifter om undantag för fordon importerade för eget bruk och fordon som utgör flyttsak eller som har förvärvats från utlandet genom arv eller testamente

Författningen upphävd 2010-07-01 genom TSFS 2010:107

Ändringar

TSFS 2010:107

I kraft 2010-07-01. PDF 17 KB.

Upph. VVFS 2003:25.

Till toppen