TSFS 2009:13
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kunskapsprov, behörighet AM

Författningen upphävd 2011-04-01 genom TSFS 2011:9

Dessa föreskrifter gäller kunskapsprov för körkort med behörighet AM som avläggs vid Vägverket.

Grundform

TSFS 2009:13

I kraft 2009-10-01. PDF 77 kB

Ändringar

TSFS 2009:72

I kraft 2009-08-01. PDF 23 kB.

Ändr. 3 kap. 11 §.

TSFS 2010:45

I kraft 2010-04-01. PDF 17 kB.

Ordet "Vägverket" byts ut mot "Trafikverket" i 1 kap.1 §, 2 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 5, 6, 8 och 11 §§.