SJÖFS 2008:80 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om sjötrafikinformationstjänst (VTS) och sjötrafikrapporteringssystem (SRS)

Ändringar

TSFS 2009:57

I kraft 2009-09-01. PDF 17 kB.

Upph. SJÖFS 2008:80.