TSFS 2009:51
Transportstyrelsens föreskrifter om avgift för verksamhet och avgifter för tjänster vid Transportstyrelsens luftfartsavdelning

Författningen upphävd 2010-01-01 genom TSFS 2009:133

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid uttag av avgift för verksamhet och avgifter för tjänster vid Transportstyrelsens luftfartsavdelning.

Grundform

TSFS 2009:51

I kraft 2009-07-01. PDF 315 kB