TSFS 2009:3
Transportstyrelsens föreskrifter om läkarintyg för sjöfolk

Författningen upphävd 2012-01-01 genom TSFS 2011:117

Dessa föreskrifter avser läkarundersökning för utfärdande av läkarintyg som avses i mönstringslagen (1983:929) eller fartygssäkerhetsförordningen (2003:438).

Grundform

TSFS 2009:3

I kraft 2009-03-01. PDF 403 kB