JvSFS 2008:7
Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter

Författningen upphävd 2016-03-01 genom TSFS 2015:77

Dessa föreskrifter gäller för bedrivande av trafik och trafiksäkerhetspåverkande arbeten på järnväg. De bilagor som det hänvisas till i föreskriften återfinns på denna webbplats under fliken Järnvägstyrelsens trafikföreskrifter, JTF.

Grundform

JvSFS 2008:7

I kraft 2009-05-31. PDF 307 kB

Ändringar

JvSFS 2008:34

I kraft 2009-01-01. PDF 154 kB.

Utbyte Järnvägsstyrelsen mot Transportstyrelsen.

TSFS 2009:27

I kraft 2009-05-31. PDF 284 kB.

Ändr. avsnitt 4.6, Betydelse vid växling (s. 32) i bilaga 3 H, blankett 30 i bilaga 5, avsnitt 1.4, Tågsättets fordon och last (s. 7), avsnitt 1.7, Färddokumentation (s. 8) och avsnitt 2.5, Återkalla körtillstånd (s. 12) i bilaga 8 H, avsnitt 2.7, Hastighet vid igångsättning (s. 7) och avsnitt 4.4, Huvudsignal som visar "stopp" (s. 11) i bilaga 8 M, avsnitt 1.5, Spärrfärdsättets fordon och last (s. 8 och 9), avsnitt 1.8, Färddokumentation (s. 10), avsnitt 3.3, På bevakad driftplats (s. 18) och avsnitt 5.15, Spärrfärd med hjälpfordon (s. 32) i bilaga 9 H, avsnitt 5.3, När bromsprov ska göras på ett tågsätt (s. 14 och 15) i bilaga 11, avsnitt 1.1, Eskyddets arbetsplan (s. 8), avsnitt 1.2, E-skyddets tillsyningsman, (s. 8), avsnitt E-skydd i system M (s. 17) och avsnitt 1, Planera E-skydd (s. 18) i bilaga 14 samt avsnitt 3.1, Ändra från obevakad till bevakad (s. 20) i bilaga 17.

TSFS 2009:86

I kraft 2009-10-15. PDF 127 kB.

Nytt avsnitt 2.4 i bilaga 9 H.

TSFS 2010:1

I kraft 2010-03-01. PDF 1103 kB.

Ändr. avsnitt 2.1 Banans indelning och avsnitt 3.1 Spårfordon, fordonssätt och arbetsredskap i bilaga 1; avsnitt 5 Förkortningar i bilaga 2; avsnitt 1.5 Huvudljussignal, avsnitt 4.6 Betydelse vid växling, avsnitt 1.3 Orienteringstavla för vägskyddsanläggning, avsnitt 3 Brosignal och avsnitt 3 Vägskyddsanläggningar i bilaga 3 H; avsnitt 3.7 Särskilda regler för vissa säkerhetsorder i bilaga 4; avsnitt 2.1 Påbörja tågfärd i bilaga 8 H; avsnitt 4.22 Obevakad vänddriftplats i bilaga 8 M; avsnitt 3.3 På bevakad driftplats och avsnitt 5.17 Spärrfärd inom ett D-skydd i bilaga 9 H; avsnitt 2.4 Starttillstånd, avsnitten 3.5 Tillsynsmannens åtgärder vid växling med småfordon och avsnitt 3.4 Passage av plankorsningar, plattformsövergångar och nedsänkt spår i bilaga 10; avsnitt 1.1 Broms vid tågfärd och avsnitt 2.2 Bromsgrupper i bilaga 11; avsnitt 5.3 A-skydd inom ett D-skydd i bilaga 12; avsnitt 5.2 L-skydd inom ett D-skydd i bilaga 13; avsnitt 5.2 E-skydd inom ett D-skydd och avsnitt 5.1 Direktplanera L-skydd i bilaga 14; avsnitt 1.4 D-skyddets delområden i bilaga 16; avsnitt 3 Avspärrning av bevakningssträcka i system H i bilaga 17; avsnitt 3.1 Handsignaler och muntlig signalgivning i bilaga 20 samt ny blankett 32 i bilaga 5.

TSFS 2010:163

I kraft 2010-12-12. PDF 625 kB.

Upph. 4 och 35 §§, avsnitt 1.6 i bilaga 7 och bilaga 20; ändr. beteckningar i bilaga 8 M; ändr. 2, 17 §§, rubriken närmast före 17 §, bilaga 1, bilaga 2, inledning, bilaga 3 H, bilaga 3 M, bilaga 4, bilaga 5-7, bilaga 8 M,bilaga 9 H, bilaga 9 M, bilaga 10-13 och bilaga 16-18; nytt avsnitt 1.5 i bilaga 8 H och 8 M och nytt avsnitt 5.9 i bilaga 12.

TSFS 2012:66

I kraft 2012-12-09. PDF 40 kB.

Ändr. avsnitt 1.2 i bilaga 6.

TSFS 2013:53

I kraft 2013-09-01. PDF 36 kB.

Upp. avsnitten Spärrfärd med hjälpfordon i system H och Spärrfärd med hjälpfordon i system M i avsnitt 3.7 Särskilda regler för vissa säkerhetsorder i bilaga 4; ändr. avsnitt 5 Säkerhetsmeddelanden från trafikverksamhet i bilaga 4, avsnitt 4.14 Hjälpfordon behövs i bilaga 8 M och avsnitt 5.15 Spärrfärd med hjälpfordon i bilaga 9 M.