TSFS 2009:141
Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Hallands län

Författningen upphävd 2010-05-15 genom TSFS 2010:108

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Hallands län.

Grundform

TSFS 2009:141

I kraft 2010-02-01. PDF 68 kB