SJÖFS 2001:4 Sjöfartsverkets föreskrifter om rapporteringsskyldighet för fartyg med hög höjd som passerar Klingerfjärden söder om Sundsvall/Härnösand flygplats

Ändringar

TSFS 2009:122

I kraft 2009-12-15. PDF 91 kB.

Upph. SJÖFS 2001:4.